Po kartach MEMBERSCARD podjąłem współpracę z wydawnictwem Quixi Media sp. z o.o.. W pierwszej fazie współpracy koordynowałem projekt wydawniczy związany z książką pt. “Skarby Ziemi – WODA”. Do moich zadań należała przede wszystkim komercjalizacja projektu, czyli krótko mówiąc “włożenie” do książki insightu, który będzie spójny z treścią książki i jednocześnie przyniesie korzyść finansową. Po sukcesie książki “Skarby Ziemi – Woda” odpowiadałem za kolejne tytuły składające się na serię wydawniczą:

  • Kolejnictwo Polskie
  • Energetyka Polska
  • Drogownictwo Polskie
  • Medycyna Polska
  • Gazownictwo Polskie

Niektóre z podanych tytułów, ze względu na duże zainteresowanie poszczególnych branż, było wznawiane i doczekały się kolejnych edycji.