W popularnej bydgoskiej “kolejówce” wybrałem kierunek “Automatyka Sterowania Ruchem Kolejowym”. Zdobyłem tytuł Technik Elektryk o specjalizacji automatyk.

Przy szkole działała najstarsza bydgoska drużyna harcerska – 7BDH. Przez cały okres mojej edukacji byłem również harcerzem czynnie służącym całej drużynie.

Przez krótki czas byłem także związany ze szkolnym radiowęzłem, a pasję radiową rozwijam do dziś.

Napisałem już, że lubiłem chemię. W technikum podjąłem decyzję o zdawaniu matury z chemii. Jak łatwo się domyśleć, byłem jedyną osobą w całej “kolejówce”, która w tym roczniku zdawała chemię.

Zdana matura z chemii otworzyła mi drzwi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.