Awansując na wyższe stanowisko podjąłem decyzję o rozwoju swoich kompetencji i umiejętności związanych z pełnioną funkcją. Dlatego też rozpocząłem naukę na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na kierunku “Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym” . Dzięki temu rozwinąłem swoje umięjętności patrzenia na biznes nieco szerzej niż tylko swoje terytorium czy region. Nauczyłem się wielu nowych dla mnie zagadnień związanych z marketingiem.